top of page

L'escola catalana de contrabaix

1869 -1969

Relació d'alumnes de Pere Valls

Altres noms que es poden inscriure a l'Escola Catalana de Contrabaix construïda al voltant del professor Pere Valls, hi ha un nombrós grup d'alumnes i deixebles, que van rebre els ensenyaments de l'contrabaix de mans de professor.

 

Apareixen relacionats alguns dels seus alumnes seus en una carta manuscrita original en suport de Pere Valls, una llista de 28 alumnes, que es troba en mans de la família, entre els quals apareixen els següents:

 

- Joan Gratacós

- Salvador Escofet

- Tomàs Goxens,

- Mateu Calvet,

- Josep Segarra

- Santiago Sató,

- Antonio Goxens,

- Ramón Tardà,

- Conrado Bas,

- Josep Cervera Bret,

- Antoni Muntaner,

- José Sabadell,

- Ramón Segura,

- Rafael de el Pi

- Pere Ribalta,

- Nicasio Goicoechea,

- José Cañameras

- Joaquin Morales,

- Lorenzo Regàs,

- Emilio Rovira,

- Santiago Lato,

- José Balcells,

- Alejandro Clos,

- Roberto va anivellar,

- Federico Castells,

- Àngel Viñolas,

- Francisco Oliveras

- Sadurní Jané,

- Antonio Masat, entre d'altres.

bottom of page