top of page

EL PALAU DE PERALADA

L'Escola de Música (de 1882 a 1914)

 

Cap els voltants de l'any 1875, Antoni de Rocabertí-Boixadors Dameto i de Verí, comte de Savallà, amb residència habitual a París, juntament amb el seu germà Tomàs, comte de Peralada, van decidir tornar a terres empordaneses per posar en ordre totes les seves possessions.  

 

Antonio, advocat, home de lletres i reconegut admirador de Verdaguer, va ser el fundador d'una Escola de Primeres Lletres, gratuïta (coneguda com l'Escola de Palací), en la qual es combinava l'ensenyament bàsic amb les arts i oficis, les arts plàstiques, el teatre, la música, la gimnàstica i la jardineria.  

 

T ambé va fundar un teatre, un cor i la Biblioteca del Palau de Peralada, amb 13.000 volums. La direcció de l'escola de música va ser encomana a Jaume Cervera i Marquès l'any 1882, primerament destinada als fills dels empleats de el castell, i poc després ampliada de manera gratuïta a la resta de nens de Peralada i els pobles de l'entorn.

 

J aume Cervera va dedicar la seva vida a l'escola de música fins que va desaparèixer 32 anys després. En aquesta escola es formarien celebrats músics com Josep Serra Bonal, el seu germà Miquel, Josep Ferrer Torres, pare de l'compositor Rafael Ferrer Fitó, els tenors Mariano Calvet i Josep Lleonsí Casanovas, etc.  

 

I n 1890 Miquel Serra va reunir diversos dels deixebles de l'Escola i va fundar la cobla La Principal de Peralada amb la següent formació: Martí Muntanya (flabiol), Jaume Llongueras i Josep Serra (tibles), Mariano Calvet i Anton Mont (tenorea), Joan Mont B. i Miquel Albreda (trompetes), Juan Mont P. i Joaquim Grosset (fiscorns) i Miquel Serra (contrabaix). Aquesta cobla arribaria a ser una de les primeres de país.

 

E l comte de Savallà moria l'any 1887 i els anys posteriore seu germà i la seva germana van continuar la tasca. L'escola molt aviat va anar decaient fins al tancament definitiu al juliol de 1914 quan Jaume Cervera deixa la plaça de director després de 32 anys en el càrrec. Poc abans, Jaume Cervera s'havia traslladat a Roses, atès que no cobrava el sou que tenia estipulat a l'escola i s'encarregava de tirar endavant una botiga que el seu pare havia comprat l'any 1856.

 

Font: Wikipedia

bottom of page