top of page

L'escola catalana de contrabaix

1869 - 1969

Referències

George Amorim

L'any 2009, George Amorim va definir un escola de contrabaix a Catalunya, en la seva tesi doctoral titulada T Influence OF Giovanni Bottesini (1821-1889) ON PERE VALLS (1869-1935): AN ANALYSIS OF HOMENATGE À Bottesini (1906) BY PEDRO VALLS (University of North Texas).   A la pàgina 39 dibuixa una línia successòria que, des de Bottesini i a través de José Roveda (Argentina), Pere Valls i Antón Torelló (Catalunya), relaciona el vincle de la tècnica italiana del contrabaix fins a l'actualitat (2009) amb els intèrprets dels Estats Units i la Gran Bretanya. Posa de manifest una cosa inèdita fins al moment, com és el fet que els contrabaixistes americans, anglesos i argentins, són hereus de la tècnica desenvolupada per Bottesini al segle XIX.

 

En aquest espai també volem fer la nostra aportació i ampliació d'aquesta línia argumental per a futurs estudis d'investigació que, per la contribució del llegat de Josep Cervera-Bret, com a alumne de Pere Valls, i especialment pel seu llegat musical únic en la història de la música, emmarcat en un període on les composicions de peces musicals per a contrabaix solista són pràcticament inexistents, contribuint així a omplir un forat de mig segle, desconegut fins a l'actualitat (2013).

Joan Serinyà Gou

L'any 2015, Joan Serinyà Gou va realitzar seu treball de fi de grau a l'ESMUC de Barcelona centrat en el llegat català de Bottesini titulat: De Pere Valls a Josep Cervera: El llegat català de Giovanni Bottesini (De Pere Valls a Josep Cervera: el llegat català de Giovanni Bottesini), repassant un període comprès entre finals de segle XIX i el primer terç de segle XX, representat pels tres màxims exponents Pere Valls (1866-1935), Josep Cervera (1883-1969) i Antón Torelló ( 1884-1960).

 

En aquest treball exposa la influència que va tenir Bottesini en determinats intèrprets, professors i compositors que, sense ser conscients ni sense tampoc ser un nucli mundial d'instrument del contrabaix, van preservar i transmetre els coneixements i la tècnica que va aconseguir i va desenvolupar Bottesini, i que avui dia encara perdura en un ampli ventall d'intèrprets i compositors en els Estats Units.

Pere Valls des de las seva faceta de professor i compositor, Josep Cervera en la de compositor i intèrpret i Antón Torelló en la seva d'intèrpret i docent en el Curtis Institute of Music.

bottom of page