top of page

2003 James Testi Pibernat

James Testi en el seu llibre biogràfic: Josep Cervera i Bret "El Bruixot el contrabaix", pendent de publicació, en el capítolo 5è titulat VIDA PROFESSIONAL i "ELS PEPS", explica els orígens d'aquesta cobla:

 

LA DISSIDÈNCIA

 

L'anomenada dissidència, tan romantizada per l'escriptor Pere Corominas, va ser bàsicament, el naixement de la "Antiga Pep".

A l'octubre de 1874, hi va haver un desacordo entre els músics de la "Cobla de Figueres" a causa de l'reemplaçament de el músic, Gimbernat, que tocava el flabiol, pel fill de Pep Ventura, Benet, que llavors tenia 17 any. Els músics Terrerol i Codina van ser els instigadors de la dissidència que va deixar la cobla de Figueres seccionada en dos. Terrerol i Codina es van quedar amb la "Cobla de Figueres" i Pep Ventura, amb el seu fill, se'n van anar a la "Cobla-Orquestra Erato", que després va ser coneguda com la "Cobla d'en Pep".

Poc després de la mort de Pep Ventura (1875), el seu fill va prendre el control de la cobla i la va passar a denominar "la Cobla de l'fill de Pep", i que va dirigir el jove Benet durant els 16 anys posteriors.

 

LA MORT DE'N BENET

 

L'any 1890 mor Benet Ventura. Aquest fet va significar la pèrdua de el llegat de Pep Ventura, ja que Benet mai es va casar i tampoc va tenir descendència.

Des de l'any 1890 fins al 1907, tenim poquíssimes fonts sobre l'activitat d'aquesta cobla-orquestra. Al diccionari d'autors de sardanes d'estiu "De la A a la Z" de Riera, Serracant i Ventura, trobem informació sobre la cobla "Pep Ventura" que diu que és va transformar en la cobla "Antiga Pep".

Fins a l'meu descobriment de Contractes antics a la seu del Casino Menestral Figuerenc, mai havia quedat clar quan hi havia tingut lloc aquesta transformació, a causa de la manca d'informació. Una hipòtesi anterior era que després de la mort de Benet, els músics van voler continuar d'alguna manera la tradició, portant el nom d'en Pep Ventura.

EL CANVI DE NOM

 

Després de la mort de Benet, ens trobem que la Cobla "Pep Ventura" pateix un canvi per esdevenir un cobla experimentada i coneguda com "Antiga Pep". És a principis de segle XX que l'orquestra aconsegueix el seu màxim reconeixement, per la qual cosa és impossible tenir algun testimoni de l'època perquè ara tots els músics estan morts, sent l'últim a morir, Josep Cervera.

Afortunadament, hi ha entitats com l'antic Casino Menestral de Figueres, on vaig trobar informació en forma de contractes i cartes a la junta. Una carta molt significativa d'aquestes cartes està datada el 3 de novembre de 1880, i signada per Benet Ventura, que porta una etiqueta amb el nom "Fill de la Orquesta d'en Pep" a la part superior esquerra del document. Una altra carta trobada poc després de la mort de Benet, datada al desembre el 26 de febrer de 1892, es dirigeix ​​a la directiva i sol·licita que es designi a la "Orquestra de Antiga Pep" com la orquestra oficial del Casino Menestral Figuerenc. En aquesta carta apareix a la llista de músics entre els quals Felip Cervera (oncle Josep de Cervera) serà el contrabaixista.

Amb aquestes cartes, podem concloure que poc després de la mort de Benet Ventura es va triar un nom força encertat de "Antiga Pep" per després establir un vincle directe entre la descendència i la cobla "Pep Ventura", cobla "Fill de Pep" i la cobla "Antiga Pep"

bottom of page